Semmisségi, rehabilitációk

Törvények:

1989. évi XXXVI. törvény az 1956-os népfelkeléssel összefüggő elítélések orvoslásáról (I. Semmisségi törvény)

1990. évi XXVI. törvény az 1945 és 1963 közötti törvénysértő elítélések semmissé nyilvánításáról (II. Semmisségi törvény)

1992. évi XI. törvény az 1963 és 1989 között elkövetett egyes állam és közrend elleni bűncselekmények miatt történt elítélések semmissé nyilvánításáról

1992. évi XXXII. törvény az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról

1994. évi XII. törvény az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény módosításáról

1997. évi XXIX. törvény az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. XXXII. törvény módosításáról

2000. évi CXXX. törvény az 1956. évi forradalom és szabadságharc utáni leszámolással összefüggő elítélések semmisségének megállapításáról

2006. évi XLVII. törvény az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról

    Rendeletek:

111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról

58/1997. (IV. 10.) Korm. rendelet a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
103/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvényt módosító 1997. évi XXIX. törvény végrehajtásáról

31/2003. (III. 27.) Korm. rendelet az élet elvesztéséért járó egyösszegű kárpótlás végrehajtásáról

206/2004. (VII. 6) Korm. rendelet az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról

17/1997. (V. 9.) IM rendelet a szabadságvesztés kezdő és utolsó napjának megállapításáról

67/2006. (III. 27.) Korm. rendelet az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény végrehajtásáról

Az Alkotmánybíróság határozatai:

22/1990. (X. 16.) AB határozat a II. világháborúban az Amerikai Egyesült Államok hadifogságába került személyek részére kiállított hadifogoly-utalványok kifizetésével kapcsolatos kérdésekről

53/1993. (X. 13.) AB határozat az 1956. évi forradalom és szabadságharc során elkövetett egyes bűncselekményekkel kapcsolatos eljárásról szóló, az Országgyűlés által 1993. február 16-án elfogadott, de ki nem hirdetett törvény alkotmányellenességének vizsgálatáról

1/1995. (II. 8.) AB határozat a múlt rendszerben az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak személyi kárpótlásánál a jogosultság megállapításánál a kedvezményezetti körök ismérveinek egységes meghatározásáról

2/1998. (II. 4.) AB határozat a hadigyámoltakról és a volt hadigondozott családtagoktól politikai okból elvont pénzellátás egyösszegű ellentételezésének az Országgyűlés által nem szabályozott alkotmányellenességének vizsgálatáról

46/2000. (XII. 14.) AB határozat az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény módosításáról szóló 1992. évi XIX. törvény 14. § (1) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványok elutasításáról

4/2002. (II. 12.) AB határozat az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 6. § (4) bekezdésének a "3. § (1) bekezdésének a) pontja alapján járó" szövegrész megsemmisítéséről

1018/B/1998. AB határozat az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény módosításáról szóló 1997. évi XXIX. törvény 7 §-ának (4) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról