Kivégzettek, meghaltak

1956-os cselekmény miatt halálbüntetésre ítélt vádlottak száma 1956. november 4. és 1958. április 1. között*:

Elsőfokú bíróság megnevezése

Első fokon halálra ítélt (fő)

Jogerősen halálra ítélt (fő)

Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa

44

Megyei és Fővárosi Bíróság

9066
Katonai Bíróság107100
Összesen201170

*A táblázat nem tartalmazza az 1958. április 2. és 1961. augusztus 26. között hozott halálos ítéleteket. Ez a legteljesebb korabeli statisztika a halálos ítéletekről, amelyet az Igazságügy-minisztérium adatai alapján az MSZMP KB Adminisztratív Osztálya állított össze a büntetéspolitikai irányelvek végrehajtásáról beszámoló jelentéshez. MOL MDP–MSZMP Iratok Osztálya, 288. f. 30/1958/11. ő. e, az MSZMP KB Adminisztratív Osztálya iratai, 20–21.o.

Az 1956-os cselekmény miatt magyar bíróság jogerőre emelt halálos ítélete nyomán kivégzett személyek:

A kivégzettek megoszlása a cselekmény szerint:

A vád megnevezése

Kivégzettek száma (fő)

Az összes kivégzett százalékban

Fegyveres harc

11751

November 11. utáni ellenállás

3415
Közösség, szervezet irányítása, vezetése2210
Fegyverrejtegetés157
Népítéletben való részvétel2210
Köztörvényes bűncselekményt is elkövetők94
Adatszolgáltatás42
Egyéb63
Összesen229100

Szakolczai Attila: A forradalmat követő megtorlás során kivégzettekről. In: Évkönyv III. 1994. Bp., 1956-os Intézet, 1994.

 A végrehajtott halálos ítéletet hozó bíróságok az eljárás neme szerint: 

Bíróság az eljárás neme szerint

Tárgyalt perek száma

Tárgyalt perek aránya

Végrehajtott halálos ítéletek száma

Végrehajtott halálos ítéletek százalékos aránya

Katonai rögtönítélő

2117,32711,8

Katonai rendes

3327,06628,8
Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa21,773,0
Polgári rendes, gyorsított és népbírósági6654,012956,4
Összesen122100,0229100,0

 A kivégzettek között 223 férfi és 6 nő volt.